Grave-arbejde - vold og regnvandbassin ved Netto-stien.

Vi har holdt et kort møde med Aarhus Vand omkring gravearbejdet, og de beklager meget at vi ikke er blevet ordentligt informeret. Volden bliver reetableret - ca. november - og beplantet samtidig med at der bilver anlagt plæne som kommer til at erstatte basinnet (til foråret). Det står Aarhus Vand altsammen for, men de hører gerne vores input.

Det kommer ikke til at ændre stort på vores vand-situation. Bassinet var til overløb, og lå hvor et stort rør der tog alt vores regnvand blev til et mindre rør. Det mindre rør erstattes med et større, hvorfor der ikke er behov for bassinet mere. Så de få dage om året hvor bassinet ellers har været fyldt af vand, vil området sådan set være lidt tørrere, da vandet vil komme væk omgående og ikke stå og søbe i jorden ved stien.

Jeg tror ikke det er noget vi kommer til at mærke noget til - måske vil de allernærmeste haver få en lille forbedring om efteråret? Det er alt vi ved. Benyttelset af arealet og ønsker til beplantning bliver et punkt på næste generalforsamling.