Opråb om beboer assistance!

Den beboer som på frivillig basis igennem lang tid har sørget for udskiftning af affaldsposerne på de 2 skraldestativer som findes inden for vores område (1 v/Netto stien + 1 v/legepladsen), er desværre fraflyttet området, og vi mangler derfor en eller flere frivillige som vil være med til at løfte denne opgave.

I den forbindelse måske en særlig appel til hundeejere om at deltage, da de er de primære brugere af standerne, men alle er selvfølgelig mere end velkommen til at bidrage.

Et forslag til løsning kunne være at de beboere tættest på legepladsen går sammen og på skift tager sig af den som står der, og at beboere ved Netto stien gør ligeså med den anden?

Foreningen sørger for indkøb og udlevering af de til opgaven nødvendige plastsække!!

De hjælpsomme bedes meldele deres deltagelse til - formand@amalieparken.dk