Generalforsamling 30. marts 2020 AFLYST

Aflysning af Generalforsamling  i Grundejerforeningen!


 Grundet den opståede situation hvor en stor del af samfundet er lukket ned   som følge af Covid-19 udbruddet, er vi desværre tvunget til at udsætte foreningens planlagte generalforsamling på Eskegården d. 30.3.2020 kl 1930.

Vi kan naturligvis kun beklage dette, men der er desværre ikke noget alternativ!

Når situationen forhåbentlig snart har normaliseret sig, vil vi udsende en ny og endelig indkaldelse med oplysning om tid og sted, og hvor allerede modtagne forslag til dagsordenen vil blive oplyst.

Venlig hilsen


Bestyrelsen


Beder den 15. marts 2020.