Til nye beboere

VELKOMMEN

 – til Amalieparken

 

Amalieparken er beliggende på Byagervej i Beder og omfatter husstandene nr. 2 til 94 (lige numre) samt institutionerne Børnehuset Himmelblå i nr. 96 og Børnehuset Amaliegården i nr. 98.

Området er udstykket fra Kristians-gårdens arealer, og de første huse blev bygget i 1982. Overordnede planer og bestemmelser for området findes i Aarhus Kommunes lokalplaner 0074 og 0204. Vær opmærksom på, at du selv skal hente evt. senere revisioner hos Aarhus Kommune.

Foreningens vedtægter findes på foreningens hjemmeside sammen med vores ordensreglement
Vi har desuden en uformel og uofficiel 
Facebook-gruppe.

Amalieparken er en velfungerende grundejerforening og har en bestyrelse på 5 medlemmer og 2 suppleanter samt revisorer. Se nærmere under dokumenter og info på hjemmesiden. Bestyrelsen mødes 4 – 5 gange årligt, og referater af møder vil kunne læses på hjemmesiden.

Som ny beboer vil vi bede dig sende din mailadresse til formanden hurtigst muligt, da al kommunikation i foreningen foregår via mail formand@amalieparken.dk

Årligt bliver der i marts måned afholdt generalforsamling for grundejerforeningens beboere på Eskegården. Dagsorden og indkaldelse bliver udsendt pr mail til beboerne.

Desuden er fastelavnsfesten en fast tradition, som foregår lørdagen før fastelavn kl. 10.30 på grundejerforeningens fælles legeplads. Her slår vi katten af tønden, og efterfølgende er der te/kaffe/juice og fastelavnsboller til alle samt uddeling af præmier til kattekonger og kattedronninger på Amaliegårdens legeplads. Der vil blive sendt en mail ud om arrangementet ca. 3 uger inden.

Vi har også tradition for 1 – 2 arbejdsdage om året, hvor vi mødes en lørdag formiddag til midt på eftermiddagen og hjælpes ad med diverse praktiske oprydnings- og vedligeholdelsesting i området. Ved afslutning er der fælles forplejning og en vand/ øl til alle.

Vores fælles grønne områder sørger firmaet ’Gartnerens datter’ for at vedligeholde, herunder græsslåning, beskæring af buske og træer, snerydning m.m.

Hvis du vil følge med i, hvad der sker i lokalområdet eller finde yderligere oplysninger om Beder, Malling eller Ajstrup henvises til denne hjemmeside.

Du kan hente et detaljeret kort med gangstier i området på dette link